Haiku-dag Vlaanderen

 

38ste Haiku-dag Vlaanderen

29-09-2019

Districtshuis Wilrijk

Bist 1

2610 Wilrijk


Programma 29-09-2019


Voormiddag: aanvang 10.30 u.


DB Consort


Marc May:   "Foto-haiku:


hoe kan de combinatie van een foto met een haiku samen een nieuwe eenheid vormen.

Anny Huyts en Marc May.Freddy Vandekerckhove:  haiku-schilderingen

        Causerie met een knipoog Academie voor beeldenden kunsten

projectie van het resultaat van de leerlingen
DB Consortmuzikaal intermezzo


Voorstelling van jubilerende kernen

De Fluweelboom

Kern Brabant


Uitslag wedstrijd Haiku-kern AntwerpenDB Consort 


Namiddag

workshops

1 workshop thema: kleur

1 workshop thema: dieren

1 workshop thema: geluid

1 workshop : sumi-e________________________________________________________


Dit formulier inzenden voor 15 september 2019

- e-mail:  info@haiku.be

- H-k A vzw, Sporthalplein 201, 2610 Wilrijk

Ik zal  (wij zullen) er zijn op 29 september 2019.

Hele dag         Voormiddag          Namiddag  

(schrappen wat niet past)


Naam:……………………………….

Adres:    ……………………………….

……………………………….

Bijgevoegd 3 teksten ter bespreking          ja    neen*

Neemt deel aan

        haikuworkshop thema: kleur *

        haikuworkshop thema: dieren *

        haikuworkshop thema: geluid *

        haikuworkshop: sumi-e *

Wenst feestelijk buffet   (   …  x € 25)        ja    neen**                                   

Wenst deel te nemen aan het vrij podium    ja    neen*

Wenst eigen bundels te verkopen          ja    neen*

*schrappen wat niet past

** storten op rekening voor 15-09-2019

       IBAN BE17 7509 0985 6021BIC   AXABBE22

       H-k A vzw, Sporthalplein 201, 2610 Wilrijk


Datum            Handtekening


…………..     ……………………….