Haiku-centrum Vlaanderen

 

Niets van deze site mag overgenomen worden zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

                                            Haikuwedstrijden 2019


Haikuwedstrijd De Fluweelboom

De West-Vlaamse haikukring De Fluweelboom met vergaderlokaal in Bissegem (“De Neerbeek”, Meensesteenweg 391) viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid wordt een haikuwedstrijd uitgeschreven in samenwerking met het gemeentebestuur van Wevelgem. 

Bij de eerste editie in 2005 werden méér dan duizend inzendingen van jongeren gelezen en beoordeeld. Op gedichtendag 2006 werden 12 scholieren bekroond. 

Intussen zijn we al aan de vierde uitgave van onze haikuwedstrijd toe. Zoals bij de tweede en de derde uitgave (2009 en 2014) richten we ons zowel tot jongeren tot 18 jaar, als tot volwassenen. Iedere deelnemer kan maximum drie haiku’s insturen rond de ruime thematiek van milieu en klimaat, tijdens de periode 1 april tot 15 juni 2019. Uit de ingezonden haiku’s zal ook deze keer een gelegenheidsbundel worden gedistilleerd. 

Voor alle verdere informatie over deze wedstrijd (reglement, proclamatie, prijsuitreiking enz.), zie de website www.haikukringdefluweelboom.be

Bovendien wordt later op het jaar een 6de lustrumbundel uitgebracht met een selectie van haiku’s van de leden. 

Contactpersoon: Guy Vanden Broeck Secretaris De Fluweelboom 

Neerstraat 61 

8580 Avelgem
e-mail: guy.vanden.broeck@pandora.be 

Voor inhoudelijke informatie over de Haikukring De Fluweelboom (historiek, publicaties, leden, enz....): zie onze website : www.haikukringdefluweelboom.be

Op deze site kunt U onder het kopje “info” het wedstrijdreglement nalezen, en bovendien ook enkele teksten vinden bedoeld om kennis te maken met haiku, tips bij het zelf schrijven van haiku en om – als leerkracht – jongeren hierbij op weg te helpen en te begeleiden. 
Reglement haiku-wedstrijd Haiku-kern Antwerpen 2019 

Haiku-kern Antwerpen vzw richt een haiku-wedstrijd in voor alle Nederlandstalige auteurs.
Een auteur mag vanaf 1 april tot uiterlijk op 30 mei 2019 maximaal 3 teksten inzenden. De dagtekening van de mail en het poststempel gelden als bewijs. Duidelijk vermelden: Wedstrijd 2019.
Hoofdletters en interpunctie volgens de opvatting van de auteur (echter geen tekst volledig in hoofdletters), en de drie versregels sluiten links aan. De teksten mogen nog nooit gepubliceerd of verschenen zijn onder welke vorm ook. 

De teksten plus de persoonlijke gegevens van de auteur (naam, adres, telefoon, geboortedatum, e-mail- adres) kunnen in een mail zonder bijlage worden gestuurd naar info@haiku.be waarbij het secretariaat zorgt voor anonieme behandeling. 

Per gewone post inzenden kan ook. In dat geval de tekst getypt of geprint insturen op A4 formaat, alle teksten op één blad, met onder aan de teksten een schuilnaam. De omslag vermeldt geen afzender maar bevat naast de ingestuurde teksten een gesloten omslag waarop de schuilnaam vermeld staat, en waarin zich de reeds genoemde gegevens van de auteur bevinden. Het geheel onder voldoend ge- frankeerde omslag (niet aangetekend) sturen naar: 

vzw Haiku-kern Antwerpen/Wedstrijd 2019 p/a F. Denis
Sporthalplein 201
2610 Wilrijk. 

De jury bestaat uit de stuwgroep van vzw Haiku-kern Antwerpen, Willy Cuvelier, Maria De Bie, Riet De Bakker en Walter Vereertbrugghen. Zij zijn uitgesloten van deelname.