VERSLAG HAIKUDAG 2022

26.10.2022

Op zondag 23 oktober vond de H-cV Haikudag 2022 plaats in het Districtshuis, Bist 1, in Wilrijk.

Vanaf 10 uur konden te talrijk overgekomen Vlaamse zowel als Nederlandse haikudichters en andere geïnteresseerden kennis maken en proeven van een kopje koffie of thee mét koekje.

In zijn welkomstwoord heette Freddy Vandekerckhove iedereen op een ludieke manier welkom en dankte Ferre Denis, de jarenlange bezieler van haiku in Vlaanderen, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Condoleances ook bij het overlijden van de vrouw van Ferre die er altijd bij was op de vorige haikudagen. Dat er in opvolging van Ferre een werkgroep nodig was om deze dag voor elkaar te krijgen, zegt genoeg.   

In de voormiddag was er de lezing ‘De lokstem van Japanse versvormen in de Lage Landen’ door Willy Vande Walle, voorzitter van Haiku-centrum Vlaanderen, die tevens een hommage bracht aan de onlangs overleden Karel Hellemans, pionier van H-cV.

De prijsuitreiking van de Paul Merckenprijs voor tanbun werd gepresenteerd door Inge Steenmeijer, secretaris van HKN.

De wedstrijd is mogelijk gemaakt dankzij de financiële gift die Paul Mercken deed bij zijn afscheid als voorzitter van HKN. Jaarlijks wordt een deel van dit bedrag gespendeerd om haiku-schrijvers aan te moedigen. Daartoe wordt een wedstrijd uitgeschreven, dit jaar met als thema: de tanbun.

In totaal werden 65 tanbuns ingezonden naar Lodewijk Ouwehand, wedstrijdsecretaris, die de geanonimiseerde lijst overmaakte aan de jury bestaande uit Henk van der Werff, Simon Buschman en Inge Steenmeijer.

Drie eervolle vermeldingen:

Wim Boone, Reiny van Amerongen en Wilma Boterenbrood

Twee ex aequo derde prijzen:

Joanne van Helvoort en Willy Callens

Twee ex aequo tweede prijzen:

Luc Lambrecht en Anton de Joode

En de verdiende eerste prijs:

Louise de Groot

Als afsluiter van de voormiddag stelde een gedreven Henk van der Werff ‘vuursteen online’ voor, enerzijds bedoeld voor leden van HKN en H-cV, anderzijds voor iedereen die belangstelling heeft voor haiku, en met name ook voor jongeren die hopelijk hun weg zullen vinden naar haiku online. Ter geruststelling: Vuursteen blijft uiteraard bestaan als papieren tijdschrift.

Na en tijdens de gesmaakte lunch was er ruim de tijd om verder bij te praten en om langs te lopen op de Fuga-tentoonstelling en op de boekenmarkt. Een programmaboekje met illustraties van de lithografieën van Hugo Claus werd te koop aangeboden.

‘s Namiddags waren er vier workshops geïnspireerd op de jaargetijden. Het  ingezonden werk, dat keurig gebundeld werd in een werkboekje, werd geanimeerd becommentarieerd, met respect voor de aanwezige auteurs, dat spreekt vanzelf.

De dag werd afgesloten met een kort verslag van de workshops door de respectieve gespreksleiders en met de keuze van de beste haiku’s per seizoen.   

De Haikudag 2022 werd voorbereid door de H-cV werkgroep bestaande uit Riet De Bakker, Freddy Vandekerckhove en Jean-Marie Werrebrouck. Dank aan de gespreksleiders van de workshops Arie De Kluijver, Walter Vereertbrugghen, Helena van den Enden en Luc Lambrecht. En bijzondere dank ook aan Tony Sebrechts voor het ter beschikking stellen van de litho’s van Claus.

moeders kleerkast
vier seizoenen
netjes op een rij

Pol Laporte

Haikudag 2022

23.07.2022

Uit Fuga van Hugo Claus

Op zondag 23 oktober is er in het Districthuis van Wilrijk, Bist 1, de Haikudag 2022. Vanaf 10 uur zijn zowel Vlaamse als Nederlandse haikudichters en andere geïnteresseerden van harte welkom. In de voormiddag is er een lezing door Willy Vande Walle, voorzitter van Haiku-centrum Vlaanderen en is er de bekendmaking van de Paul Merckenprijs voor tanbun.

Na de smakelijke lunch is er tijd om verder bij te praten en om langs te lopen op de boekenmarkt waar je ook je bestelde bundels van Aan het woord en Kantelkalenders kan ophalen.

Er loopt een tentoonstelling met als titel Fuga van Hugo Claus met in de namiddag workshops geïnspireerd op de vier jaargetijden. Het einde is voorzien rond 16.30 uur.

Inschrijven kan tot 12 oktober 2022. Inschrijving en deelname inclusief lunch pas geldig na storting van 25 euro op onderstaande rekening (graag vermelden of je boeken wilt aanbieden op de boekenmarkt):

BE41 7510 0152 9610 van H-c V, Waaienbergstraat 14, B-3090 Overijse.

! Voor de workshops kan je tot 12 oktober 4 verzen ter bespreking insturen naar

jeanmarie.hcv@gmail.com

Paul mercken aanmoedigingsprijs

04.07.2022


De ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ voor het jaar 2022 is een tanbunwedstrijd. Een tanbun is een vorm van Japanse dichtkunst waarin zowel proza als poëzie aanwezig zijn. Een tanbun hanteert beeldrijk proza waarin één of meer tanka’s zijn verwerkt. Voor de winnaars zijn mooie geldprijzen beschikbaar. De winnaar ontvangt 250 euro. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 150 en 100 euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: https://haiku.nl/tanbun-wedstrijd-2022.

Fluweelboom bijeen

Goed nieuws: na meer dan 2 jaar online vergaderen, gaan de leden van haikukern De Fluweelboom weer samen rond de tafel zitten. De eerstkomende werkvergadering vindt plaats op zaterdag 11 juni om 13u.30 op onze nieuwe locatie in het centrum van Kortrijk. Wil je ook lid worden, neem dan contact op met onze secretaris guy.vanden.broeck@pandora.be.

Wereldhaikudag

Op zondag 17 april is het Wereldhaikudag. Diverse organisaties en individuele haikuliefhebbers proberen dan meer dan anders nog de schoonheid van haiku onder de aandacht te brengen. Ook bij ons. Zoals bijvoorbeeld de Facebookgroep Worldhaikuday2022, die wil aansporen om via het lezen van drie uitgekozen haiku’s de liefde voor het kleine gedicht aan te wakkeren.


Haiku is ontstaan in het Oosten, schrijft Worldhaikuday2022, maar is ook in het Westen volop in leven. Graag nodigen wij je uit om onderstaande haiku’s te lezen.

Heb je nog nooit een haiku gelezen? Dat doe je zo: lees de haiku heel langzaam, zodat de woorden die er staan de tijd hebben om even te bezinken. Lees de haiku tweemaal, nog beter driemaal. Lees de eerste keer rustig, sluit de tweede maal de ogen en probeer de woorden te herhalen en doe een derde keer weer de ogen open om nog eens rustig te lezen. Lees alleen in een rustige omgeving op een moment dat je zelf rustig bent. Iedere lezer krijgt zijn eigen ervaring en beeldvorming, dat is de sterkte van haiku. Hier zijn de 3 haiku’s:

nog dezelfde dag
waarop de klaproos bloeide
door de wind vernield
[ Shiki (1867-1902) ]


bovenop het dak
ligt een natte kinderbal
in lenteregen
[ Buson (1716-1784) ]


de maan snelt verder,
maar regendruppels blijven
hangen aan takken
[ Bashõ (1644-1694) ]

Hoe was je ervaring? Laat maar een reactie in onze Facebookgroep na. Dank! Samen met vele duizenden mensen wereldwijd heb je even stilgestaan en de kracht van haiku kunnen ervaren.

Haikuwedstrijd

Net als vorig jaar naar aanleiding van het Eerste Festival van het Maankonijn organiseert het Huis van de Haiku weer de haikuwedstrijd In ’t Stille Weg. Dit keer naar aanleiding van 10 jaar B&B In ’t Stille Weg in juni.


Ook in het oude Japan werden al haikuwedstrijden georganiseerd, waaraan heel het volk deelnam. Er werden zelfs door de keizer persoonlijk haikuwedstrijden uitgeschreven. De haikumeesters beoordeelden de ingezonden werken en stelden er daarna vaak ook publicaties mee samen.

De wedstrijd In ’t Stille Weg is een initiatief van B&B In ’t Stille Weg en wordt georganiseerd door het Huis van de Haiku en ya. De wedstrijd loopt dit jaar van 15 maart tot en met 15 mei 2022 en staat open voor alle leeftijden. De winnaar wordt in juni bekendgemaakt tijdens een feest op het erf van de B&B in Kemmel. De hoofdprijs is een verblijf van 2 nachten voor 2 personen in de B&B.

De ingezonden haiku’s moeten aan een aantal criteria en voorwaarden voldoen. Niet het aantal lettergrepen is daarbij van het grootste belang, wel de ziel van haiku. Maar ook vernieuwende, experimentele haiku’s komen in aanmerking, zolang de haikuziel er maar in terug te vinden is. Verder wordt er in het wedstrijdreglement ook een aantal thema’s opgegeven waarbinnen de ingezonden haiku’s moeten passen. Dit jaar zijn dat: boerenpaard/ezel, velden/weiden, stal/schuur, stilte/leegte. Deze thema’s mogen heel ruim worden geïnterpreteerd. Zolang er maar een spoor in je haiku van terug te vinden is.

Het volledige wedstrijdreglement met alle details en praktische gegevens kan hier worden gelezen of gedownload.