WABI-SABI HAIKUWEDSTRIJD

10.11.2022

De ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ voor 2023 is een haikuwedstrijd met als thema Wabi-Sabi waarbij een aantal beelden van de tentoonstelling ‘Wabi-Sabi, Japanse esthetiek in fotografie en keramiek’ als uitgangspunt dient.

De opgave: maak een haiku waarbij de Wabi-Sabi gedachte tot uiting komt en gebruik een beeld als uitgangspunt uit de tentoonstelling uit het Sieboldhuis van Ohira Shingo (Keramiek), Nobuyuki Kobayashi (Foto’s), Horie Mika (Cyanotype) of Naoyuki Ogino. 

Voor de winnaars zijn er mooie geldprijzen: de winnaar ontvangt 250 euro, de tweede en de derde resp. 150 en 100 euro.


Wabi-Sabi is een eeuwenoude benaderingswijze uit het verre oosten met betrekking tot herontdekte waarden van schoonheid die de natuur als voorbeeld neemt. Schoonheid zit niet in de perfectie, maar in het uniek zijn. Het uitgangspunt is het waarderen van het moment, elk moment in het heden is uniek. Waarbij het begrip Wabi een onbestemd gevoel oproept van hunkering, melancholie en verlatenheid. En Sabi de vluchtigheid van het moment weergeeft, alles verandert, niets blijft zoals het is en alles vindt zijn einde. Sabi betekent dat je je niet verzet tegen de verandering, maar als natuurlijk onderdeel van het leven accepteert. Wabi-Sabi is het leven als geheel zien vanuit een ander bewustzijn; niet verzetten tegen de verandering, maar als natuurlijk onderdeel van het leven accepteren. De momenten opmerken waar je aandacht naar getrokken wordt en je onttrekken uit de dagelijkse sleur.

Graag vermelden op welk beeld je inzending geïnspireerd is.

  • Maximaal één Nederlandstalige haiku per persoon.
  • De haiku mag niet eerder in het openbaar domein gepubliceerd zijn.
  • Strikte toepassing van klassieke haikuregels, zoals 5-7-5 lettergrepen en een seizoenswoord, is niet vereist.
  • De jury van de haikuwedstrijd bestaat uit: Inge Steenmeijer, Henk van der Werff en Arie de Kluijver. Lodewijk Ouwehand verzorgt het wedstrijdsecretariaat.
  • Over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.
  • De prijsuitreiking is tijdens de Haiku-Ontmoetingsdag die in het najaar van 2023 in Nederland georganiseerd zal worden.
  • Uiterste inzenddatum 1 augustus 2023.

Inzenden via volgende link: https://haiku.nl/paul-mercken-aanmoediginsprijs-2023-wabi-sabi

VERSLAG HAIKUDAG 2022

26.10.2022

Op zondag 23 oktober vond de H-cV Haikudag 2022 plaats in het Districtshuis, Bist 1, in Wilrijk.

Vanaf 10 uur konden te talrijk overgekomen Vlaamse zowel als Nederlandse haikudichters en andere geïnteresseerden kennis maken en proeven van een kopje koffie of thee mét koekje.

In zijn welkomstwoord heette Freddy Vandekerckhove iedereen op een ludieke manier welkom en dankte Ferre Denis, de jarenlange bezieler van haiku in Vlaanderen, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Condoleances ook bij het overlijden van de vrouw van Ferre die er altijd bij was op de vorige haikudagen. Dat er in opvolging van Ferre een werkgroep nodig was om deze dag voor elkaar te krijgen, zegt genoeg.   

In de voormiddag was er de lezing ‘De lokstem van Japanse versvormen in de Lage Landen’ door Willy Vande Walle, voorzitter van Haiku-centrum Vlaanderen, die tevens een hommage bracht aan de onlangs overleden Karel Hellemans, pionier van H-cV.

De prijsuitreiking van de Paul Merckenprijs voor tanbun werd gepresenteerd door Inge Steenmeijer, secretaris van HKN.

De wedstrijd is mogelijk gemaakt dankzij de financiële gift die Paul Mercken deed bij zijn afscheid als voorzitter van HKN. Jaarlijks wordt een deel van dit bedrag gespendeerd om haiku-schrijvers aan te moedigen. Daartoe wordt een wedstrijd uitgeschreven, dit jaar met als thema: de tanbun.

In totaal werden 65 tanbuns ingezonden naar Lodewijk Ouwehand, wedstrijdsecretaris, die de geanonimiseerde lijst overmaakte aan de jury bestaande uit Henk van der Werff, Simon Buschman en Inge Steenmeijer.

Drie eervolle vermeldingen:

Wim Boone, Reiny van Amerongen en Wilma Boterenbrood

Twee ex aequo derde prijzen:

Joanne van Helvoort en Willy Callens

Twee ex aequo tweede prijzen:

Luc Lambrecht en Anton de Joode

En de verdiende eerste prijs:

Louise de Groot

Als afsluiter van de voormiddag stelde een gedreven Henk van der Werff ‘vuursteen online’ voor, enerzijds bedoeld voor leden van HKN en H-cV, anderzijds voor iedereen die belangstelling heeft voor haiku, en met name ook voor jongeren die hopelijk hun weg zullen vinden naar haiku online. Ter geruststelling: Vuursteen blijft uiteraard bestaan als papieren tijdschrift.

Na en tijdens de gesmaakte lunch was er ruim de tijd om verder bij te praten en om langs te lopen op de Fuga-tentoonstelling en op de boekenmarkt. Een programmaboekje met illustraties van de lithografieën van Hugo Claus werd te koop aangeboden.

‘s Namiddags waren er vier workshops geïnspireerd op de jaargetijden. Het  ingezonden werk, dat keurig gebundeld werd in een werkboekje, werd geanimeerd becommentarieerd, met respect voor de aanwezige auteurs, dat spreekt vanzelf.

De dag werd afgesloten met een kort verslag van de workshops door de respectieve gespreksleiders en met de keuze van de beste haiku’s per seizoen.   

De Haikudag 2022 werd voorbereid door de H-cV werkgroep bestaande uit Riet De Bakker, Freddy Vandekerckhove en Jean-Marie Werrebrouck. Dank aan de gespreksleiders van de workshops Arie De Kluijver, Walter Vereertbrugghen, Helena van den Enden en Luc Lambrecht. En bijzondere dank ook aan Tony Sebrechts voor het ter beschikking stellen van de litho’s van Claus.

moeders kleerkast
vier seizoenen
netjes op een rij

Pol Laporte

Haikudag 2022

23.07.2022

Uit Fuga van Hugo Claus

Op zondag 23 oktober is er in het Districthuis van Wilrijk, Bist 1, de Haikudag 2022. Vanaf 10 uur zijn zowel Vlaamse als Nederlandse haikudichters en andere geïnteresseerden van harte welkom. In de voormiddag is er een lezing door Willy Vande Walle, voorzitter van Haiku-centrum Vlaanderen en is er de bekendmaking van de Paul Merckenprijs voor tanbun.

Na de smakelijke lunch is er tijd om verder bij te praten en om langs te lopen op de boekenmarkt waar je ook je bestelde bundels van Aan het woord en Kantelkalenders kan ophalen.

Er loopt een tentoonstelling met als titel Fuga van Hugo Claus met in de namiddag workshops geïnspireerd op de vier jaargetijden. Het einde is voorzien rond 16.30 uur.

Inschrijven kan tot 12 oktober 2022. Inschrijving en deelname inclusief lunch pas geldig na storting van 25 euro op onderstaande rekening (graag vermelden of je boeken wilt aanbieden op de boekenmarkt):

BE41 7510 0152 9610 van H-c V, Waaienbergstraat 14, B-3090 Overijse.

! Voor de workshops kan je tot 12 oktober 4 verzen ter bespreking insturen naar

jeanmarie.hcv@gmail.com

Paul mercken aanmoedigingsprijs

04.07.2022


De ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ voor het jaar 2022 is een tanbunwedstrijd. Een tanbun is een vorm van Japanse dichtkunst waarin zowel proza als poëzie aanwezig zijn. Een tanbun hanteert beeldrijk proza waarin één of meer tanka’s zijn verwerkt. Voor de winnaars zijn mooie geldprijzen beschikbaar. De winnaar ontvangt 250 euro. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 150 en 100 euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: https://haiku.nl/tanbun-wedstrijd-2022.

Fluweelboom bijeen

Goed nieuws: na meer dan 2 jaar online vergaderen, gaan de leden van haikukern De Fluweelboom weer samen rond de tafel zitten. De eerstkomende werkvergadering vindt plaats op zaterdag 11 juni om 13u.30 op onze nieuwe locatie in het centrum van Kortrijk. Wil je ook lid worden, neem dan contact op met onze secretaris guy.vanden.broeck@pandora.be.

Wereldhaikudag

Op zondag 17 april is het Wereldhaikudag. Diverse organisaties en individuele haikuliefhebbers proberen dan meer dan anders nog de schoonheid van haiku onder de aandacht te brengen. Ook bij ons. Zoals bijvoorbeeld de Facebookgroep Worldhaikuday2022, die wil aansporen om via het lezen van drie uitgekozen haiku’s de liefde voor het kleine gedicht aan te wakkeren.


Haiku is ontstaan in het Oosten, schrijft Worldhaikuday2022, maar is ook in het Westen volop in leven. Graag nodigen wij je uit om onderstaande haiku’s te lezen.

Heb je nog nooit een haiku gelezen? Dat doe je zo: lees de haiku heel langzaam, zodat de woorden die er staan de tijd hebben om even te bezinken. Lees de haiku tweemaal, nog beter driemaal. Lees de eerste keer rustig, sluit de tweede maal de ogen en probeer de woorden te herhalen en doe een derde keer weer de ogen open om nog eens rustig te lezen. Lees alleen in een rustige omgeving op een moment dat je zelf rustig bent. Iedere lezer krijgt zijn eigen ervaring en beeldvorming, dat is de sterkte van haiku. Hier zijn de 3 haiku’s:

nog dezelfde dag
waarop de klaproos bloeide
door de wind vernield
[ Shiki (1867-1902) ]


bovenop het dak
ligt een natte kinderbal
in lenteregen
[ Buson (1716-1784) ]


de maan snelt verder,
maar regendruppels blijven
hangen aan takken
[ Bashõ (1644-1694) ]

Hoe was je ervaring? Laat maar een reactie in onze Facebookgroep na. Dank! Samen met vele duizenden mensen wereldwijd heb je even stilgestaan en de kracht van haiku kunnen ervaren.