Andere uitgaven

Onder deze rubriek wordt aandacht besteed aan andere uitgaven die door het Haiku-centrum Vlaanderen, al dan niet in samenwerking met de Haiku Kring Nederland, worden uitgegeven zoals Aan het woord en de Kantelkalender. Je vindt hier ook informatie over uitgaven die niet onder het Haiku-centrum Vlaanderen vallen, zoals Ya, het nieuwe kwartaaltijdschrift van het Huis van de Haiku.


Een haiku raakt iets aan
zonder het vast te pakken.

Hieronder wat meer tekst en uitleg bij de twee terugkerende uitgaves van Haiku-centrum Vlaanderen en hoe je er zelf kunt aan deelnemen of ze bestellen.

Aan het woord

Aan het woord verschijnt om de twee jaar en is een initiatief van Haiku Kring Nederland en van Haiku-centrum Vlaanderen. Het is een uitgave waarin de dichters de kans krijgen om één bladzijde te vullen met eigen verzen: drie haiku’s/senryu’s of twee tanka’s/kyoka’s.

Er is een verscheidenheid aan verzen vol humor, weemoed, verwondering, herkenning en haikumomenten, verwoord door mensen die al jarenlang schrijven of nog niet lang neerpennen wat hun geraakt heeft. De huidige titel ‘Lange verhalen’ komt uit een haiku van Ettina J. Hansen en de omslagfoto is van Henk van der Werff.

De dichters zijn in de bundel alfabetisch opgenomen. Er werd gestreefd naar een eenduidige spelling. Wat de interpunctie betreft, het al dan niet gebruiken van hoofdletters en het taaleigen, zijn steeds de keuzes van de dichters gerespecteerd.

De huidige redactie bestaat uit Riet De Bakker, Jan Guichelaar, Henk van der Werff en Jean-Marie Werrebrouck.

Een exemplaar kost 10 euro (excl. verzending) en kan besteld worden via aanhetwoord@hotmail.com met vermelding van je postadres en het aantal gewenste bundels.


Kantelkalender

De Kantelkalender is een jaarlijkse uitgave van het Haiku-centrum Vlaanderen. Maximaal 3 teksten (haiku/tanka) kunnen ter selectie ingestuurd worden vóór 1 juni van het desbetreffende jaar aan haikukalender@gmail.com of per post aan Régine Dendooven, Karel De Wolfstraat 4 bus 0102 te 8200 Brugge, waar de kalenders ook kunnen besteld worden.

Kostprijs: 10 euro per stuk (excl. eventuele verzending). Elke auteur die opgenomen wordt in de kalender en die één of meerdere kalenders bestelt, krijgt er één gratis. De kalenders zijn beschikbaar eind oktober, begin november. Ook als origineel nieuwjaarscadeau. 

Uitgaven die niet onder het Haiku-centrum Vlaanderen vallen

Ya is een nieuw kwartaaltijdschrift van het Huis van de Haiku voor haiku (en senryu en haibun) voor het Nederlandse taalgebied. Het verschijnt vier keer per jaar op A5-formaat volgens de cyclus van de seizoenen: maart, juni, september en december. In ya vind je informatie over de diverse vormen en stijlen die een haiku kan aannemen, maar ook achtergrond over het ontstaan van sommige regels. Meer info: https://www.huisvandehaiku.com/ya/


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s